Manja slova Veća slova RSS
>

Usvojena Nacionalna komunikaciona strategija održivog razvoja 2011-2013. godine

Datum objave: 09.04.2010 10:30 | Autor: KOR

Ispis Štampaj stranicu


Na sjednici od 23. decembra 2010. godine, Vlada Crne Gore usvojila je Nacionalnu komunikacionu strategiju održivog razvoja Crne Gore za period 2011-2013. godine zajedno sa Akcionim planom za 2011. godinu. Imajući u vidu ustavno određenje kao ekološke države i posvećenost Crne Gore održivom razvoju, Strategija je usvojena uz zaključak o potrebnom obezbjeđenju finansijskih sredstava za njenu realizaciju i jačanju kadrovskih kapaciteta Kancelarije za održivi razvoj kao institucije zadužene za koordinaciju sprovođenja mjera definisanih Akcionim planom.

Nacionalna komunikaciona strategija održivog razvoja izrađena je u sklopu projekta Promocija i jačanje koncepta održivog razvoja u Crnoj Gori, koji je Kancelarija za održivi razvoj u toku 2010. godine sprovodila u saradnji sa Vladom Holandije. Opšti cilj projekta bilo je približavanje koncepta održivog razvoja kako donosiocima odluka tako i građanima, za šta je kao jedan od nužnih uslova identifikovano i dugoročno intenziviranje javnog zagovaranja održivog razvoja na svim nivoima društva.

Kao rezultat, u širokom participativnom procesu u kome su učestvovali predstavnici različitih društvenih struktura, nacionalni i holandski eksperti, pripremljena je Nacionalna komunikaciona strategija sa osnovnim ciljem da ojača implementaciju Nacionalne strategije održivog razvoja Crne Gore, kao jednog od temeljnih dokumenta koji sadrži odrednice značajne za dalje razvojne tokove i orijentaciju države. Zbog složenosti i sveprožimajuće prirode koncepta održivog razvoja, Strategijom se definiše neophodnost uključivanja svih slojeva društva u proces dijaloga o održivom razvoju, počev od najšire javnost, državnih institucija, lokalne samouprave, obrazovnih institucija, međunarodne javnosti uz ključno učešće poslovnog i civilnog sektora i medija. U skladu sa tim, Strategija preporučuje postepeni pristup u razvoju komunikacionih aktivnosti.

Prioritetni cilj za prvu godinu važenja Strategije je unaprjeđenje komunikacionih kapaciteta i uspostavljanje mehanizama za koordinaciju i izgradnju neophodnih partnerstava u društvu. U 2012. godini, Strategija predviđa inteziviranje javnog dijaloga i postizanje širokog društvenog konsenzusa o održivom razvoju, dok je u trećoj godini primjene ovog dokumenta fokus na intenzivnom javnom zagovaranju koncepta održivog razvoja.