Manja slova Veća slova RSSKancelarija za održivi razvoj (KOR) osnovana je krajem 2005. godine u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP). Kancelarija funkcioniše u okviru Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore, izvan sistema ministarstava i bavi se svim stubovima održivog razvoja. Kancelarija odgovara direktno Premijeru, koji je ujedno i Predsjednik Savjeta.

 

Glavne uloge Kancelarije za održivi razvoj su:

1)      sekretarijat Nacionalnog savjeta za održivi razvoj;

2)      praćenje Nacionalne strategije održivog razvoja, i izrada godišnjih izvještaja o njenoj implementaciji;

3)      praćenje i izrada godišnjih izvještaja o implementaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori;

4)      koordinacija aktera iz različitih oblasti održivog razvoja u Crnoj Gori, i

5)      međunarodna saradnja sa organizacijama i mrežama koje se bave temama održivog razvoja kao i održavanje bilateralnih odnosa u ovim oblastima.

 

Kancelarija za održivi razvoj (KOR) obavlja poslove koji se odnose na pripremu i realizaciju planova i projekata u skladu sa ciljevima i načelima održivog razvoja i prioritetima utvrđenim dokumentom „Pravci razvoja Crne Gore kao ekološke države;“ saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju obezbjeđivanja inostrane podrške prioritetnim projektima održivog razvoja; širenju svijesti i podsticanju aktivnosti u oblasti održivog razvoja na svim nivoima.

 

KOR je ujedno i Sekretarijat Nacionalnog savjeta za održivi razvoj (NSOR), i kao operativno, savjetodavno i organizaciono tijelo Savjeta učestvuje u stvaranju, pokretanju, razvijanju i ostvarivanju politika i adekvatrnih aktivnosti održivog razvoja. S obzirom da je životna sredina jedan od tri stuba razvoja definisanih Nacionalnom strategijom održivog razvoja, NSOR ima mandat da razmatra i daje savjete po svim relevantim dokumentima (strategijama, politikama i ostalim pravnim aktima) iz oblasti životne sredine kako i ostalih oblasti (npr. ekonomskog i društvnog razvoja) u domenu životne sredine.

 

KOR, takođe, pomaže i u objedinjavanju rada lokalnih samouprava, civilnog sektora, državnih organa, poslovnih i naučnih krugova sa zajedničkim ciljem sprovođenja Nacionalne strategije održivog razvoja i njenog Akcionog plana. Kancelarija koordiniše izradu godišnjih izvještaja o implementaciji Nacionalne strategije održivog razvoja, kao i godišnjih izvještaja o implementaciji Milenijumskih razvojnih ciljeva u Crnoj Gori.